• انجام تحقیق و توسعه بر روی انواع پروژه های تحقیقاتی شیمیایی

  • ارائه فرمولاسیون رنگ، پوشش و چسب برای اهداف خاص مطابق با نظر کارفرما

  • برگزاری کارگاه آموزشی

  • ارائه خدمات آزمایشگاهی

  • مشاوره در راه اندازی خطوط رنگ، پوشش و چسب

مثالی از خدمات ارائه شده:
ارائه رنگ اپوکسی با رنگ خاص و بازتاب خاص نور برای کاربرد خاص
ارائه رنگ ضد آب و ضدلک تک جزئی
ارائه فرمولاسیون چسب لمینت کاغذ
ارائه فرمولاسیون محلول پولیش، تمیزکننده و براق کننده سطوح برنجی و مسی